Tijdelijke krachten en de ziektewet

Geschreven door Stefan op . Geplaatst in Overig

zieke werknemerIn de winter zijn er over het algemeen meer werknemers ziek dan in de lente en de zomer. Maar het aanhoudende wisselvallige weer van de afgelopen lentemaanden heeft ervoor gezorgd dat het percentage ziekmeldingen hoger dan normaal is voor deze tijd van het jaar. Heb jij mensen zonder arbeidsovereenkomst in dienst? Dan is het extra vervelend als ze uitvallen door ziekte. Zorg in ieder geval dat je de zaken rondom zieke werknemers goed geregeld hebt!

Ziektewet voor mensen met een tijdelijk contract

Wanneer een werknemer met tijdelijk contract ziek wordt voordat zijn contract afloopt ben je als werkgever verplicht om het loon door te betalen totdat het contract ten einde is. Dit kan tot maximaal 2 jaar lang zijn. Als het contract over is voordat de werknemer beter is neemt Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de loonuitbetaling over. Het UWV is in deze situatie verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en de re-integratie. Dit klinkt het meest gemakkelijk, maar het nadeel is dat je vaak behoorlijk wat sectorpremie moet betalen.

Eigenrisicodragerschap

Je kunt er ook voor kiezen om zelf het risico te dragen van de kosten die zieke werknemer smet zich meebrengen. Dit eigen risico met betrekking tot de ziektewet heet eigenrisicodragerschap Ziektewet. Het voordeel is dat je dan géén premie hoeft te betalen aan het UWV. Het nadeel is uiteraard dat als een of meerdere van je werknemers ziek worden, je zelf geheel opdraaid voor de kosten. Je bent dan ook zelf verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding en re-integratie van je (ex-)werknemer. Zo op het eerste gezicht lijkt dit daarom geen logisch alternatief.
Toch zorgt deze optie voor meer mogelijkheden. Zo kun je ervoor kiezen om een private uitvoerder sociale zekerheid als tussenpersoon te kiezen. Een dergelijk bedrijf neemt het risico en de verantwoordelijkheden van je over. Dit betekent dat je niet zelf opdraait voor de verzuimbegeleiding, de re-integratie en de uitbetaling van ziekengeld. Je betaald hier uiteraard wel premie voor, maar deze ligt over het algemeen lager dan de sectorpremie die je normaal gesproken aan het UWV verschuldigd bent. Een grote naam op dit gebied is Acture.
Deel nu 🙂 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterBuffer this page